top of page
Rosin picture.jpg
Boris Rosin, MD, Ph.D.

Dr. Boris Rosin jest oddanym badaczem skupiającym się na roli centralnego układu nerwowego (CNS) w zaburzeniach widzenia. Jego badania dotyczą wpływu deprywacji wzrokowej na CNS i eksplorują potencjalne możliwości odwrócenia tych zaburzeń poprzez dostosowane techniki rehabilitacyjne. Metody te mają na celu normalizację nieprawidłowych wyładowań nerwowych za pomocą technik nieinwazyjnych, dostosowanych do specyficznych deficytów CNS w każdym zaburzeniu widzenia.

Dr. Boris Rosin łączy solidne doświadczenie w inżynierii oprogramowania i sprzętu, zapisy elektrofizjologiczne od naczelnych i gryzoni oraz rozległe doświadczenie kliniczne. Doktorat ukończył na Uniwersytecie Hebrajskim, a następnie odbył rezydenturę w dziedzinie okulistyki i otrzymał dwa stypendia w zakresie chirurgii witreoretinalnej, koncentrując się na chirurgii siatkówki i dziedzicznych dystrofiach siatkówki.

Jego laboratorium opracowało innowacyjne systemy do oceny ostrości i funkcji wzroku, wykorzystując narzędzia takie jak goniometry magnetyczne i strategie nawigacji w labiryncie do oceny funkcjonalnego wykorzystania informacji wzrokowej. Jego praca jest napędzana zaangażowaniem w poprawę wyników leczenia zaburzeń widzenia, koncentrując się na naukowo ugruntowanych metodach poprawy ostrości wzroku i funkcji wizualnych.

bottom of page