top of page

Zwierzęta są na pierwszym miejscu

Kochamy wszystkie szczury, zarówno te sprytne, jak i te trochę mniej. Szczury są wyjątkowymi, inteligentnymi i bardzo łatwo przystosowującymi się do nowych warunków ssakami, o bogatym repertuarze zachowań i unikalnych osobowościach, dokładnie tak jak my. Dlatego zawsze zapewniamy im bezpieczne, przewidywalne i wzbogacone środowisko, w którym mogą się rozwijać.

Podejmujemy wszelkie środki, aby stworzyć im przyjazne środowisko i zapewnić dobrostan przez całe życie. Nasze badania są przeprowadzane zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi etycznymi i pod kontrolą akredytowanych komisji etycznych oraz lekarzy weterynarii. Starannie przestrzegamy tych zaleceń i wytycznych, aby zapewnić zwierzętom jak najlepszą opiekę i należyty szacunek przez cały proces. W końcu, są one naszymi ulubionymi kompanami.

Implantaty mózgowe to zabieg o niewielkim stopniu inwazyjności, po którym szczury bardzo szybko dochodzą do siebie, podobnie jak ludzie korzystający z implantów, takich jak Utah Arrays firmy Blackrock Neurotech lub urządzenia Neuralink. Szybko przystosowują się do nakładki na głowę i potem poruszają się z nią bez problemu. Posiadamy ponad 20 lat doświadczenia w tworzeniu trwałych, minimalnie inwazyjnych implantów.

Implantaty mózgowe i elektrofizjologia

Brain implants and electrophysiology_v1.webp

Specjalizujemy się w rejestrowaniu pojedynczych neuronów u swobodnie poruszających się szczurów1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Jesteśmy biegli w korzystaniu praktycznie ze wszystkich dostępnych na rynku typów elektrod. Nasze doświadczenie obejmuje macierze elektrod monopolarnych wolframowych8 i tetrody3,4,5,6,7, płaskie elektrody krzemowe2, takie jak Neuropixels1,12,13, a także prototypowe elektrody, takie jak nowe, biokompatybilne, perforowane platformy z poliimidu9,10,11. Posiadamy doświadczenie w rejestracji zarówno za pomocą systemów przewodowych, jak i bezprzewodowych. Dotychczas głównie wykorzystywaliśmy te metody do badania pamięci przestrzennej, uczenia się oraz reakcji słuchowych zarówno w strukturach korowych, jak i podkorowych. Bazując na tym doświadczeniu, w ramach projektu finansowanego przez program Polonez Bis 3 w DeepBrainLab, będziemy mogli wykorzystać najbardziej odpowiednie metody do badania pamięci przestrzennej.

Komórka kierunku głowy zarejestrowana w jądrze łączącym wzgórza. Wyładowania pojedynczego neuronu przekraczające wartość progową są słyszalne. Odniesienie:https://elifesciences.org/articles/03075

Komórka wyładowuje w prawym górnym rogu areny. Wyładowania przekraczające wartość progową są słyszalne wraz z charakterystyczną rytmiką rytmu theta.

Behawior
Behavior_v2.webp

Specjalizujemy się w szkoleniu szczurów w zadaniach behawioralnych, które są bardziej złożone niż zwykle, wykorzystując specjalnie przygotowane konstrukcje1. Naszym głównym obszarem zainteresowania jest warunkowanie instrumentalne o charakterze apetytywnym. W ramach projektu finansowanego przez program Polonez Bis 3 wprowadzimy nową konstrukcję do testowania pamięci przestrzennej szczurów.

Szczegóły zadania behavioralnego można znaleźć w naszym artykule: An automated, low-latency environment for studying the neural basis of behavior in freely moving rats.

https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-023-01660-9

Szczegóły zadania behavioralnego można znaleźć w naszym artykule: An automated, low-latency environment for studying the neural basis of behavior in freely moving rats.

https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-023-01660-9

Głęboka stymulacja mózgu

Głęboka stymualcja elektryczna mózgu (DBS) to metoda o bardzo dużym potencjale, którą wcześniej stosowaliśmy do modyfikacji zachowań szczurów, wywołując reakcję jedzenia u nasycanych szczurów1 oraz różnorodne inne reakcje behawioralne. Dodatkowo, badaliśmy efekty tej stymulacji na układ odpornościowy. W ramach naszego projektu finansowanego przez program Polonez Bis 3, będziemy opracowywać użycie tej metody do modulacji pamięci.

Dioda LED w prawym dolnym rogu będzie sygnalizować przepływ prądu w postaci prostokątnych impulsów widocznych na ekranie oscyloskopu o częstotliwości 50 Hz. Nasycony szczur zaczyna jeść w ciągu 3 sekund od zaświecenia się diody LED i przestaje natychmiast po wyłączeniu prądu.

https://www.jpp.krakow.pl/journal/archive/08_07_s3/pdf/63_08_07_s3_article.pdf

Nasza misja w dłuższej perspektywie - Interfejsy Mózg-Maszyna (Brain-Machine Interfaces - BMI)

DeepBrainLab będzie dążyć do integrowania rejestracji aktywności pojedynczych neuronów, głębokiej stymulacji mózgu i analizy behawioru w celu opracowania klinicznie istotnych interfejsów mózg-maszyna z pętlą sprzężenia zwrotnego.

bottom of page