top of page
P44204-John-Aggleton_2.jpg
Prof. John Aggleton

Prof. John Aggleton jest światowym ekspertem w dziedzinie neurobiologicznych podstaw pamięci. Jego badania znacząco poszerzyły naszą wiedzę na temat tego, jak pamięć jest przechowywana w mózgu. Wykorzystuje on metody anatomiczne, behawioralne i kliniczne, aby lepiej zrozumieć, jak różne obszary mózgu tworzą istotne połączenia niezbędne do nauki i pamięci.

W swoich badaniach prof. John Aggleton bada, jak różne obszary mózgu współpracują ze sobą, aby wspierać różne formy pamięci, takie jak przywoływanie i rozpoznawanie wspomnień. Zidentyfikował kluczowe struktury mózgu odpowiedzialne za funkcje pamięci zlokalizowane w międzymózgowiu oraz w przyśrodkowym płacie skroniowym. Obecnie prowadzi badania nad interakcjami pomiędzy tymi systemami w mózgu.

Prof. John Aggleton pełnił funkcję Prezesa European Brain and Behavior Society i był prezesem-elektem British Neuroscience Association, a także jest członkiem Academy of Medical Sciences. Opublikował ponad 200 prac naukowych i zdobył wiele nagród, w tym Mid-Career Award of the Experimental Psychology Society.

bottom of page