top of page
JNiediek.jpg
Johannes Niediek, Ph.D.

Dr. Johannes Niediek studiował matematykę ze specjalizacją z fizyki na Uniwersytecie w Bonn (dyplom w 2011). Następnie dołączył do grupy badawczej prof. dr. hab. Floriana Mormanna w Klinice Epileptologii na Uniwersytecie w Bonn jako asystent naukowy, pracując z pacjentami epileptycznymi, u których implantowano elektrody głębokie do monitorowania przedoperacyjnego. Ukończył doktorat z neurobiologii na Uniwersytecie w Bonn w 2018 roku. Później odbył staż podoktorski w grupie profesora Israela Nelkena w Edmond and Lily Safra Center for Brain Sciences (ELSC) w Jerozolimie, gdzie skupiał się na metodach modelowania zachowań podczas uczenia się ze wzmocnieniem pozytywnym. Obecnie odbywa drugi staż podoktorski w Grupie Machine Learning na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

bottom of page