top of page
Maciej M. Jankowski, Ph.D.
 

Kierownik projektu

Dr Maciej M. Jankowski uzyskał tytuł magistra (2006) oraz doktora (2011) nauk biologicznych ze specjalizacją w fizjologii zwierząt na Uniwersytecie Gdańskim. W 2012 roku rozpoczął szkolenie podoktorskie w Trinity College Institute of Neuroscience (TCIN) w Dublinie, gdzie badał neuronalne korelaty nawigacji przestrzennej w laboratorium profesora Shane'a O'Mary. W 2014 roku przeniósł się na swoje drugie szkolenie podoktorskie do Edmond & Lily Safra Center for Brain Sciences (ELSC) na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, gdzie w laboratorium profesora Israela Nelkena zajmował się neurobiologią słuchu badając zależną od kontekstu neuronalną reprezentację dźwięków w mózgu ssaków. Od 2019 roku został starszym pracownikiem naukowym w ELSC gdzie kontynuował swoje badania w dziedzinie neurobiologii słuchu w laboratorium profesora Israela Nelkena. W listopadzie 2023 roku dr Jankowski rozpoczął realizację projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na Politechnice Gdańskiej. Projekt realizowany wraz z dr Michałem Kucewiczem ma na celu opracowanie skutecznych metod i strategii poprawy pamięci przy pomocy elektrycznej stymulacji mózgu oraz zbadanie elektrofizjologicznych mechanizmów leżących u jej podstaw.

bottom of page