top of page
1542228937755.jfif
Michał T. Kucewicz, PhD

Mentor

Email:       michal.kucewicz@pg.edu.pl 

MICHAŁ KUCEWICZ urodził się w 1986 roku w Gdańsku. W 2005 roku ukończył maturę międzynarodową w gdańskiej „Topolówce” (III Liceum Ogólnokształcące). Dzięki stypendium im. G. D. Fahrenheita wyjechał do Wielkiej Brytanii, aby studiować neuronaukę. Dyplom licencjacki i magisterski otrzymał z Cambridge University, a doktorancki z University of Bristol specjalizując się w elektrofizjologii pamięci i funkcji poznawczych mózgu. Jego rozprawa doktorska dotyczyła mechanizmów pamięci operacyjnej badanych na poziomie aktywności elektrycznej sieci neuronowych. Po doktoracie kontynuował swoje badania nad pamięcią w amerykańskim Mayo Clinic pracując z inwazyjnymi nagraniami u pacjentów z padaczką. W 2018 roku powrócił do Polski i założył laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu w katedrze Systemów Multimedialnych, na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki Gdańskiej. Jego projekty rozwijają technologie do elektrycznej stymulacji mózgu dla poprawy pamięci u pacjentów z padaczką, chorobą Parkinsona i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Celem jego badań jest poznanie mechanizmów ludzkiej pamięci i umysłu. Jego życiową pasją jest ewangelizacja.

bottom of page