top of page
szmit_edited.jpg
Olga Szmit, M.Sc.

Koordynator ds. administracyjnych i finansowych

Email:       olga.szmit@pg.edu.pl

Olga Szmit uzyskała tytuł magistra na kierunku Technologia Chemiczna na Politechnice Gdańskiej. W 2014 roku ukończyła także studia na Uniwersytecie Biznesu i Administracji na kierunku Ecoenergetyka: Administracja Źródeł Energii Odnawialnej.

Zdobyła doświadczenie w zakresie administracji projektów podczas realizacji wielu projektów, najpierw w prywatnym przedsiębiorstwie, a obecnie na Politechnice Gdańskiej.

bottom of page