top of page
Fotografia PKG.JPG
Paulina Kaźmierska-Grębowska, Ph.D.

Dr Paulina Kaźmierska-Grębowska bada neurofizjologię i farmakologię rytmu theta w układzie limbicznym, szczególnie w hipokampie, oraz jego rolę w kształtowaniu pamięci i patologii epilepsji. Interesuje się również patologią stresu oksydacyjnego w mózgu, starzeniem się i patologią choroby Alzheimera. Jej długoterminowym celem jest rozwijanie nowych strategii badawczych nad wpływem nowo opracowanych psychoplastogenów na zachowania związane z pamięcią.

 

Jest współautorką wielu publikacji, w tym recenzowanych artykułów oryginalnych, przeglądowych i rozdziałów książek. Otrzymała liczne krajowe i międzynarodowe nagrody oraz stypendia oraz odbyła kilka staży badawczych zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym 6-miesięczny staż na Uniwersytecie Stanforda. Brała udział w programach mentoringowych na Uniwersytecie Łódzkim jako mentor, mając na celu podniesienie jakości edukacji. Lubi promować wiedzę i rozwijać pasję do nauki, prowadząc otwarte wykłady, uczestnicząc w cyklicznych wydarzeniach edukacyjnych oraz ukończyła podyplomowe studia z zakresu Coachingu i Mentoringu.

bottom of page