top of page
rczajkowski-360x360.jpg
Rafał  Czajkowski

Dr Dorota Myślińska studia biologiczne ukończyła na Wydziale BGiO UG; pracuje na UG od 2001 r.; stopień doktora nauk biologicznych (2005). Bieżąca tematyka badań: 1) wpływ uszkodzeń i stymulacji struktur limbicznych na parametry układu odpornościowego, zmiany behawioru i ekspresję genów w mózgowiu, 2) zmiany aktywności neuronalnej, immunologicznej i behawioralnej oraz pracy serca w przebiegu indukowanych procesów zapalnych (immunizacji), 3) terapia chorób neurodegeneracyjnych, 4) terapia udaru niedokrwiennego.  

Kierownik grantów NCN, SPUB i 3 BWUG, wykonawca w 8 grantach KBN/MNiSW, NCN oraz NCBiR. Kierownik Pracowni Zwierząt Doświadczalnych Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2019-2022 Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Biologii UG, od 2023 Prodziekan ds. Studenckich i Rozwoju, członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego (od 2019).  

Towarzystwa naukowe: Federation of European Neuroscience Societies, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii oraz Polskie Towarzystwo Fizjologiczne. Członek Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Bydgoszczy (do 2015) oraz Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt.

bottom of page