top of page
Żakowski.jpg
Witold Żakowski, Ph.D.

Dr Witold ZakowskiBadacz/wykładowca/opiekun dobrostanu zwierząt; zatrudniony w Laboratorium Neurofizjologii i Neurochemii (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ludzi, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański); obszary zainteresowań naukowych: 1. wkład różnych struktur mózgu w procesy pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem ciała suteczkowatego i jąder przednich wzgórza, 2. znaczenie interakcji pomiędzy zwierzętami dla nabywania pamięci, 3. neurochemiczny profil i liczba neuronów w rozwijającym się ośrodkowym układzie nerwowym, 4. wykorzystanie zwierząt w badaniach naukowych.

bottom of page